Studie Loopbaan Blogs

SLB #0 – Het begin van het einde…

#0 - Calo +

Het einde van het studiejaar nadert en het einde van dit vierde studiejaar betekent ook dat het studeren aan de Calo er bijna op zit. Dit is het begin van het einde! In 2007 heb ik mij ingeschreven op deze te gekke opleiding en nu, 11 jaar later mag ik gaan bewijzen of ik ten goede veranderd ben. In de jaren dat ik gestudeerd heb zijn er behoorlijk wat zaken veranderd op de Calo. Zo is het curriculum behoorlijk op de schop gegaan en is de naam van de richting S&B aangepast naar Sportkunde. Met die verandering is er ook een nieuw profiel ontstaan. Het profiel van de sportkundige. Dit profiel bestaat uit vier kerntaken en bij deze kerntaken hoort een zestal beroepsrollen. Om de SLB middels een assessment af te ronden is het mijn opdracht om aan jou te laten zien dat ik er klaar voor ben om het werkveld te betreden. Dit wil ik doen door over iedere beroepsrol een blog te schrijven. Zes blogs dus. Je krijgt daarnaast nog een zevende blog van me waarin ik de beroepsrollen samen pak en mijn personal brand uitwerk. In de eerste zes blogs wil ik achtereenvolgens de volgende beroepsrollen behandelen:

  1. Onderzoeker: de sportkundige is een onderzoekende professional in een sport- en beweegcontext. Hij stelt vragen, analyseert en interpreteert resultaten van onderzoek, voert praktijkgericht onderzoek uit, trekt conclusies en handelt overeenkomstig.
  2. Ontwikkelaar: op basis van de opgedane kennis ontwikkelt hij passend sport- en beweegaanbod en monitort de kwaliteit en het effect daarvan. De wensen en mogelijkheden van stakeholders en de kwaliteit van projecten en programma’s ter bevordering van sport en bewegen staan hierbij centraal.
  3. Coördinator/(bege)leider: De sportkundige voert projecten en beweegprogramma’s uit en heeft daarbij een uitvoerende, een coördinerende of een leidinggevende rol. Hij leidt en begeleidt mensen binnen deze projecten en programma’s.
  4. Manager/organisator: De sportkundige draagt binnen gestelde kaders zorg voor het managen en organiseren van een goede bedrijfsvoering en een adequate uitvoering van de werkzaamheden. De Sportkundige realiseert daarmee de randvoorwaarden voor een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod.
  5. Ondernemer: de sportkundige signaleert kansen en mogelijkheden en weet deze ten gunste van de organisatie te benutten. De sportkundige draagt daarmee bij aan het innovatief vermogen van de organisatie.
  6. Adviseur: De sportkundige hanteert de beleidscyclus met als doel de continuïteit en kwaliteit van zowel het sport- en beweegaanbod als de (sport)organisatie te borgen en te ontwikkelen.

Per blog hanteer ik dezelfde strategie. Om te beginnen kun je mijn portfolio voor die bewuste beroepsrol bekijken. Ik geef daarbij een korte uitleg per product om duidelijk te maken wat het product betekent heeft voor mijn ontwikkeling in die beroepsrol. Uiteindelijk sluit ik het stukje af met mijn reden waarom ik startbekwaam ben om vanuit die rol het werkveld te betreden. De bewijsstukken zijn in te zien door op het woord "bewijsstukken" te klikken. Je komt vervolgens in een Google Drive omgeving. Werkt dit niet, neem dan contact op met als onderwerp "opvragen bewijsstukken".

Het tweede deel van de blog bevat mijn reflectie op het vervullen van de rol gedurende mijn studie en hoe ik mij in die rol ontwikkeld heb. Daarbij beschrijf ik of ik de beroepsrol interessant vindt en of ik me in een vervolgstudie of door middel van werk verder in deze rol wil ontwikkelen.

Een zevende en afsluitende blog gaat over welke rollen mij het best liggen en op welke manier ik deze rollen in de toekomst hoop te vervullen. Ik blik hier vooruit op welke passende carrière ik voor mezelf zie. Ik leg in deze vooruitblik een verband met mijn visie op het beroep van een sportmanager. Vanuit mijn rollen ga ik vervolgens verder over de sterke kanten van mijn persoonlijkheid, mijn werkhouding en mijn inhoudelijke competenties en ik geef hier voorbeelden van. Dit laatste stuk heeft alles te maken met mijn personal brand en hoe ik de kwaliteiten waarin ik mij onderscheid onder de aandacht wil brengen bij de rest van de wereld. Bij het lezen van deze introductie blog ben je inmiddels al aangekomen op mijn website. Dit is een van de communicatiemiddelen naar mijn potentiële klanten of geïnteresseerden. De blogs zijn openbaar voor iedereen omdat ik bereikbaar en toegankelijk wil zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Naast mijn website zijn LinkedIn en Instagram de online media die ik gebruik om mij als ondernemer aan de wereld te tonen. Hierover en over de rest van mijn personal branding lees je in de laatste blog die ik voor je online ga zetten.

De links naar de blogs vind je hier direct onder. Per blog kun je vervolgens doorklikken naar de volgende blog of rechtstreeks terugkeren naar deze intro blog. Veel leesplezier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *