Studie Loopbaan Blogs

SLB #1 – Onderzoeker

#1 - Onderzoeker +

On∙der∙zoe∙ker: (de; m,v; meervoed: onderzoekers) Volgens de Calo is de sportkundige een onderzoekende professional in een sport- en beweegcontext. Hij stelt vragen, analyseert en interpreteert resultaten van onderzoek, voert praktijkgericht onderzoek uit, trekt conclusies en handelt overeenkomstig.


Portfolio

Bewijsstukken:

1e jaar: YouTube onderzoek
Een onderzoek waarbij gebruik gemaakt moest worden van YouTube. De opdracht was om trends in de sport te zoeken en vervolgens een selectie van vijf sporttrends te maken. Deze vijf trends moesten vervolgens uitgelegd, uitgeprobeerd en beoordeeld worden.

2e jaar: Onderzoeksrapporten Nieuw Welgelegen & Sportgedrag in Rotterdam
Twee opdrachten waarbij we gebruik moesten maken van de eindeloze mogelijkheden van SPSS. Stap voor stap werden we door de docent meegenomen in het gebruik van SPSS. Het onderzoek van Nieuw Welgelegen was al half af en diende aangevuld te worden met de juiste berekeningen. Onderdeel van het kloppend maken van de data was het opschonen van de data die al in SPSS was geplot. In het onderzoek over het sportgedrag in Rotterdam lag de focus meer op het leren hoe je tot vragen in een enquête komt.

3e jaar: Onderzoeksrapport “Wij volgen Willem”
In het onderzoek in het derde jaar deden we in groepsverband een onderzoek naar een sportinterventie. “Wij volgen Willem” gaat over fair play in de voetbalsport. Bij dit onderzoek kwamen de onderdelen van voorgaande jaren bij elkaar en moest het onderzoek van begin tot eind door ons uitgevoerd worden. Een mooie opbouw naar het vierde jaar waar we hetzelfde individueel moeten uitvoeren.

Bijbehorende proces:
De YouTube opdracht was mijn eerste kennismaking met onderzoek doen op het HBO. Ondanks dat dit al 10 jaar geleden is, weet ik nog dat dit een laagdrempelige manier van onderzoeken was en ik weet mij ook nog te herinneren dat er niet bijzonder veel filmpjes te vinden waren over de trendsporten. YouTube bestond toen immers nog maar een paar jaar. De opdrachten in het tweede jaar openden een heel nieuwe wereld voor me. Waar een vragenlijstje op de middelbare school nog wel eens door middel van Excel werd geanalyseerd, maakte ik toen kennis met SPSS. Het feit dat het een Engelstalig programma was met ontelbare functies maakte het er niet gemakkelijker op om de onderzoekende houding positief te activeren. Het is prachtig om te zien dat je data kunt combineren en daar allerlei toffe figuurtjes uit kan laten komen die je in je verslag kunt plakken, maar mijn interesse bleef beperkt tot het invoeren van de data in SPSS en zorgen dat de data klopte. Bij de Rotterdam opdracht had ik wel een moment dat ik geïnteresseerd raakte in de onderzoeksmethode en het uitwerken van begrippen in indicatoren om zodoende tot juiste vraagstellingen te komen. Deze interesse kwam ook terug in de “Wij volgen Willem” opdracht. Wat ik hier met name uit geleerd heb is het kunnen inzien dat er verschillende knoppen zijn waar je aan kunt draaien bij een bepaald proces en dat je hier specifiek op kunt bevragen in een enquête of interview. Deze opdracht was ook de eerste waarbij we zelf een onderwerp kozen waardoor de betrokkenheid ook groter voelde. Het onderzoek voor het afstuderen loopt nog niet zo gesmeerd. De lessen geleerd uit de afgelopen jaren vinden moeilijk hun weg naar het papier. Ik hoop hier in de periode tot september een goede modus voor te vinden en de studie na de zomer af te ronden!

‘startbekwaam’ omdat:
Mijn onderzoekende houding en in het bijzonder mijn durf om het onbekende op te zoeken mij gebracht heeft waar ik nu als mens sta. Het grootste voorbeeld buiten de studie is het gaan uitoefenen van sport in een vreemd land dat ik heb gedaan. Vanuit de studie is het beginnen van een eigen bedrijf aangemoedigd, wat ook spannend is omdat er onbekende zaken op mij afkomen waar ik middels mijn onderzoekende houding mijn weg in vind.


Reflectie

De eerste beroepsrol opgesteld door de Sportkunde opleidingen brengt direct een siddering door mijn lijf. Onderzoek. De hoeveelheid werk die voorafgaat aan datgeen waar het eigenlijk om gaat. Vreselijk. Want het gaat uiteindelijk om het weten van iets nieuws. Vanuit de studie lijkt dit (enigszins begrijpelijk, maar toch) niet het geval. Hier lijkt het te gaan om het correct opschrijven van ieder wissewasje dat eventueel antwoord gaat geven op een vraag die pas bedacht wordt na het doen van een onderzoek. Ik kijk er intens naar uit om daar klaar mee te zijn. Dit betekent niet dat ik “op onderzoek zijn” niet leuk vind. In tegendeel!

Iedere dag is weer een nieuwe dag om te leren en om te leren ga ik vaak op onderzoek uit. Gewoon dingen uitproberen, informatie inwinnen via artikelen, filmpjes kijken op YouTube, bestuderen hoe anderen iets doen, gesprekken voeren met interessante mensen. Dit is mijn hele leven al wat ik doe. Tegenwoordig ben ik me daar alleen wel meer bewust van. Met name op de manier hoe ik iets onderzoek en welke informatie ik er vervolgens uit haal. Dat is echt iets dat ik in mijn studie Sportkunde heb geleerd.

De bewustwording is met name het onderdeel van onderzoeken dat ik de laatste tijd ontwikkeld heb. Natuurlijk heb ik ook geleerd dat er kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken zijn, dat je iemand kan interviewen om antwoorden te achterhalen, een enquête uit kan zetten of een experiment kan doen en dat er verschillende manieren zijn om de opgedane kennis te verwerken. Mijn mening over het doen van onderzoek zoals de Calo er naar kijkt is in de tijd dat ik gestudeerd heb niet veel veranderd. De enige aanwijsbare verandering is dat mijn mening sterker is geworden: Overbodige onzin!

Ik vindt de beroepsrol onderzoeker echter wel een interessante rol. De antwoorden liggen niet altijd voor het oprapen en om vooruit te kunnen heb je soms antwoorden nodig. Voor het verkrijgen van antwoorden moet je de juiste vragen kunnen stellen. Dit is een kunst die ik nog niet in alle situaties beheers. Het constant vragen stellen is in de afgelopen twee jaar bij mij wel erg sterk ontwikkeld. Dit heeft alles te maken met W1NNEN. Het model van onder andere zelfsturing dat we met een groep enthousiastelingen aan het implementeren zijn in ons topvolleybal team. Onderdeel van W1NNEN is het alles ter discussie stellen. Waarom doen we de dingen die we doen op de manieren waarop we ze nu doen? Past dat nog bij deze tijd? Binnen de sport worden ontelbare systemen en patronen gehanteerd. Systemen die vaak niet meer bij ons dagelijks leven passen en patronen die we zonder nadenken uitvoeren waardoor we minder bewust bezig zijn en ons brein langzaam in slaap sussen. Het stellen van de juiste vragen en het onderzoeken of dingen anders kunnen is een rol die ik wel uit zou willen voeren om zodoende de mens weer te prikkelen om het beter te doen.

Ik wil me graag blijven ontwikkelen als professional. We gaan steeds meer naar een maatschappij waarin leidinggevende rollen veranderen van delegerend naar coachend en daar hoort het stellen van vragen en onderzoeken waar mensen heen willen en wat ze precies willen bij. Hier wil ik me graag verder in ontwikkelen. Voorlopig wil ik dat niet middels een studie doen, maar op de manier die ik mijn hele leven al aan het ontwikkelen ben. Gewoon proberen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *