Studie Loopbaan Blogs

SLB #3 – Coördinator / Begeleider

#3 - Coordinator Begeleider +

Co∙ör∙di∙na∙tor/(be∙ge)lei∙der: (de m,v) Volgens de Calo voert de sportkundige projecten en beweegprogramma’s uit en heeft daarbij een uitvoerende, een coördinerende of een leidinggevende rol. Hij leidt en begeleidt mensen binnen deze projecten en programma’s.


Portfolio

Bewijsstukken:

1e jaar: Circus Whoepsidoe
De eerste S&B opdracht van de opleiding. Organiseer en coördineer een circusvoorstelling voor de leerlingen van een basisschool en voer tijdens de voorstelling een act uit.

4e jaar: W1NNEN profilering
Deze profilering ging over de organisatie, begeleiding, promotie en uitvoer van de volleybalwedstrijd op 22 november op de Calo: werken in een team. Spreker over het W1NNEN model. Workshop W1NNEN verzorgen voor organisaties/groepen. Trainingen verzorgen op de W1NNEN methode (CSE). Ontwikkelen van een W1NNEN propositie voor organisaties en spelers en W1NNEN borgen in het "volleybal projectbureau".

Bijbehorende proces:
W1NNEN is het zelfregulatie model dat ik met mijn team aan het implementeren ben in de topsport. Hier is veel over te vertellen en hier is een mooie workshop omheen ontwikkeld die ik het afgelopen jaar meerdere malen gegeven heb. Het model is naast de topsport ook zeer interessant voor het bewegingsonderwijs omdat het uitgaat van de intrinsieke motivatie van leerlingen in het leren van nieuwe vaardigheden. In het kader van het bewegingsonderwijs heb ik een van de workshops voor een LO klas van de Calo gegeven. Vanuit mijn functie binnen het team en mijn rol op de Calo heb ik een volleybalwedstrijd op de Calo georganiseerd. Hier kwamen alle rollen (uitvoeren, coördineren en leidinggeven) in terug. Details hierover zijn te vinden in de bijlage.

De vergelijking die ik wil maken is die tussen deze bijna laatste opdracht van de opleiding en de aller eerste opdracht die ik ooit voor de opleiding heb gedaan: het organiseren van een circus. Dit voelde destijds als het “in het diepe gegooid worden” en wat mij nog het meest bijstaat van die opdracht is het om moeten gaan met mensen die minder doen dan dat ik doe. Vreselijk irritant vond ik dat toen. Het verschil in inzet van verschillende mensen is blijven bestaan. Het omgaan daarmee is gelukkig veranderd. Met name in de manier van leiding geven heb ik daar een stap gemaakt. Voor mezelf om er mee om te gaan, maar ook in de aansturing van die personen om er toch nog wat uit te krijgen. Al heb ik af en toe nog wel wat moeite om werkzaamheden los te laten en over te laten aan de mensen die zeggen dat ze die taak gaan doen.

‘startbekwaam’ omdat:
Ik een leider ben en overzicht kan houden. Ik merk dit vooral binnen mijn volleybalorganisatie, maar enkele tools hiervoor heb ik op de studie geleerd. Ik vind de wisselwerking tussen zelf uitvoeren en leiding geven erg interessant. Het loslaten wil ik nog wel een ontwikkelingsstap in maken want dat gaat me niet altijd goed af, maar zelfs als dat soms verwacht wordt van mij ben ik er niet bang voor om zelf de handen uit de mouwen te steken. Ik vind dit ook belangrijk om als leidinggevende feeling met de werkzaamheden te houden en vanuit de rol van bijvoorbeeld ontwikkelaar aan het proces te kunnen blijven werken.


Reflectie

Ik denk dat een leidinggevende rol mij op de Calo vaak toegewezen werd zonder dat ik hier om vroeg. Misschien had het te maken met mijn lengte, misschien met andere eigenschappen. Ik weet niet of ik dit altijd een leuk gegeven vond. Ik vind het soms heerlijk om in een uitvoerende rol te zitten zonder over het gehele plaatje na te denken of de eindverantwoordelijkheid te dragen.

Steeds vaker vind ik het wel leuker om het gehele plaatje in beeld te hebben en daar het overzicht over te behouden zonder op de daadwerkelijke uitvoer te zitten. Als ik kijk naar het begeleiden van mensen dan heeft de minor Organisatiegericht Coachen en Trainen mij verder geïnteresseerd in de coachende manier van leiding geven. Vanuit het W1NNEN model vind ik dit ook een belangrijke rol, omdat het de medewerker stimuleert om zelf na te denken in plaats van achterovergeleund te consumeren en uit te voeren.

Als ik kijk naar de opleiding Sportkunde dan vind ik de rol van coördinator/begeleiden misschien wel dé rol. Zeker toen ik begon met deze studie zag ik deze rol en de rol van manager/organisator als inhoudelijke basis van de opleiding. Dit is nog steeds zo. Dit was ook de reden waarom ik aan deze studie ben begonnen. Vanuit het LO2 profiel op de middelbare school was dit een prima vervolg. Ik vind het hierom ook lastig om mijn ontwikkeling precies aan te geven, omdat dit bij de start van de opleiding mijn sterkst ontwikkelde rol was.

De rol van coördinator/begeleider vind ik nog steeds een interessante rol en binnen de bevordering van sport en bewegen wil ik die rol vooral zoeken in het verbinden van verschillende initiatieven.

Mijn verdere ontwikkeling zie ik binnen deze rol vooral in de begeleiding van mensen. Ik wil me als coach nog verder ontwikkelen, maar dit zal in een later stadium van mijn leven plaats gaan vinden. Eerst richt ik mij op het ontwikkelen middels ervaring opdoen met werken. Hoe? Dat lees je in de volgende blogs!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *