Studie Loopbaan Blogs

SLB #6 – Adviseur

#6 - Adviseur +

Ad∙vi∙seur (de; m,v; meervoud: adviseurs) Volgens de Calo hanteert de sportkundige de beleidscyclus met als doel de continuïteit en kwaliteit van zowel het sport- en beweegaanbod als de (sport)organisatie te borgen en te ontwikkelen.


Portfolio

Bewijsstukken:

3e jaar: Advies voor de innovatiebattle
3e jaar: financiële analyse Windesheim
4e jaar: analyseopdracht Minor OCT

Bijbehorende proces:
De drie bovengenoemde opdrachten wil ik kort benoemen omdat ze veel van elkaar verschillen. Het advies voor de innovatiebattle komt voort uit een profileringsopdracht waarbij ik enkele studenten heb geassisteerd bij de deelname aan de innovatiebattle. Daarnaast heb ik gejureerd bij die battle en heb ik uiteindelijk een advies uitgebracht over de opzet van het vak en de invulling van de finalebattle. De financiële analyse van Windesheim was weer een hele andere opdracht. Er kwamen enkele nieuwe begrippen langs waar mee gerekend moest worden. Uiteindelijk volgde er een hele korte advisering aan Windeseim mbt kostenbesparingen. Als laatste voorbeeld heb ik de analyseopdracht van mijn minor gekozen. Hierin heb ik gekeken naar mijn opdrachtgever en mijn rol en positie binnen de organisatie van deze opdrachtgever. Daarbij heb k ook gekeken naar het aanbod van deze opdrachtgever en hoe ze op een andere manier met de vraag om kunnen gaan. Hier geef ik vervolgens advies over.

‘startbekwaam’ omdat:
Ik goed in staat ben om kwaliteit van een proces te beoordelen en middels advies aan betrokkenen de continuïteit te waarborgen en eventueel te verbeteren. Dit zal ik echter lang niet overal kunnen doen. Ik twijfel daarbij wel direct of ik dat ook erg vind. Ik vind deze rol in vergelijking tot de andere rollen misschien wel het minst aansprekend.


Reflectie

Door het zorgvuldig maken van de opdrachten waarbij advies uitgebracht moest worden, heb ik aan deze rol invulling gegeven. Ik moet daar wel bij zeggen dat de rol van adviseur het minst mijn aandacht heeft gekregen tijdens de studie. Het is een beetje de stille rol die inhoudelijk een samenraapsel is van de rol van ontwikkelaar en die van manager. Bij die rollen voer je wat vaker je advies aan jezelf uit terwijl je bezig bent en in de rol van adviseur zie ik de nadruk liggen op het advies uitbrengen aan anderen.

De rol in het adviseren heb ik buiten de studie om ook niet vaak beoefend. Ik weet dat je analyses kunt maken over financiën, interne beleidsvoering of beweegprogramma’s en dat je daar vervolgens een advies over uit kunt brengen, maar dit behoort niet tot mijn wekelijkse werkzaamheden.

Ik heb mij hier met name op financieel vlak behoorlijk in ontwikkeld. Dit komt met name doordat hier een grote hoeveelheid nieuwe begrippen bij naar voren kwamen als onder andere solvabiliteit en rentabiliteit. Dit zijn interessante begrippen wanneer ik met mijn bedrijf de volgende stap ga maken. Ik vind het belangrijk om van de begrippen af te weten en er met een voorbeeld ernaast mee te kunnen rekenen, maar als ik het echt interessant had gevonden dan had ik wel een financiële studie gedaan, dus die rol laat ik graag over aan een kenner.

Dit stukje schrijvend zit ik te denken aan de rol van een trainer. Is dat eigenlijk ook een adviseur? Je adviseert immers een speler om een techniek op een bepaalde manier uit te voeren zodat het beweegproces vervolgens beter verloopt. In dat geval heb ik behoorlijk veel ervaring als adviseur en ontwikkel ik me iedere week weer door nieuwe dingen uit te proberen.

Ik vind de rol van adviseur een interessante kant hebben. Het klinkt als een zeer gespecialiseerde rol. Iets dat ik nu op volleybalgebied wellicht prima zou kunnen doen, maar op andere vlakken zou ik mijzelf geen adviseur durven noemen.

Of ik mij ook verder wil ontwikkelen in deze rol weet ik nog niet. Voorlopig niet kun je hieruit opmaken. Ik denk dat het een rol of beroep is dat over een jaar of 20 interessant voor mij wordt wanneer ik kennis heb gemaakt met meerdere beroepen en veel ervaring heb opgedaan in verschillende bedrijfsprocessen. Het kan echter ook zo zijn dat ik mijzelf het advies geef om het niet te doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *