Studie Loopbaan Blogs

SLB #5 – Ondernemer

Geplaatst op
#5 - Ondernemer +

On∙der∙ne∙mer: (de; m,v; meervoud: ondernemers) Volgens de Calo signaleert de sportkundige kansen en mogelijkheden en weet deze ten gunste van de organisatie te benutten. De sportkundige draagt daarmee bij aan het innovatief vermogen van de organisatie. Portfolio Bewijsstukken: 2e jaar: Stage VC Zwolle 2e jaar: Stage Topvolleybal Zwolle 3e jaar: Stage Monkeypod 3e jaar: Analyse […]

Studie Loopbaan Blogs

SLB #4 – Manager / Organisator

Geplaatst op
#4 - Manager Organisator +

Ma∙na∙ger/or∙ga∙ni∙sa∙tor: (de; m,v) Volgens de Calo draagt de sportkundige binnen gestelde kaders zorg voor het managen en organiseren van een goede bedrijfsvoering en een adequate uitvoering van de werkzaamheden. De Sportkundige realiseert daarmee de randvoorwaarden voor een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod. Portfolio Bewijsstuk: 3e jaar: Monkeypod en hun beweegaanbod De stage opdracht bij Monkeypod […]