Studie Loopbaan Blogs

SLB #1 – Onderzoeker

Geplaatst op
#1 - Onderzoeker +

On∙der∙zoe∙ker: (de; m,v; meervoed: onderzoekers) Volgens de Calo is de sportkundige een onderzoekende professional in een sport- en beweegcontext. Hij stelt vragen, analyseert en interpreteert resultaten van onderzoek, voert praktijkgericht onderzoek uit, trekt conclusies en handelt overeenkomstig. Portfolio Bewijsstukken: 1e jaar: YouTube onderzoek Een onderzoek waarbij gebruik gemaakt moest worden van YouTube. De opdracht was […]